Med bra rutiner kan vi göra
världen till en bättre plats

På den här sidan hjälper vi dig att göra miljöarbetet till en del av din vardag. Verktygen vi presenterar här gör det enkelt att effektivisera energianvändningen som i sin tur bidrar till en bättre miljö. På sidan rutiner förklarar vi vad du kan göra varje dag, en gång i veckan och en gång i månaden. På sidan energispartips förklarar vi varför, om du vill, annars räcker det att du följer rutinerna.

Gröna Smeden är ett projekt som drivs av Ladingen som har lokaler i Eskilstuna, Visby, Umeå och Stockholm. För oss är det viktigt att minska energianvändningen i både enskilda lokaler och hela byggnader men även att uppmuntra hyresgäster till att minska deras energianvändning. Den här sidan riktar sig till Ladingens hyresgäster men även till dig som inte är hyresgäst hos Ladingen, men som vill hitta tips på hur man kan bidra till en bättre miljö.

För dig som sitter i en Ladingenfastighet och vill anmäla ett serviceärende kontaktar du serviceanmälan via mejl eller telefon 020-400 000. Sitter du inte i en Ladingefastighet ber vi dig vänligen kontakta din egen hyresvärd för eventuella åtgärder i din byggnad eller lokal.

Energioptimering

Enkelt förklarat innebär energioptimering att man minskar den nuvarande energiförbrukningen eller ser till att få ut mer av den befintliga. Över 60% av den totala energianvändningen i våra bostäder och lokaler går till uppvärmning och ventilation, därefter kommer belysningen. Så här kan vi bidra stort genom att tänka smart och jobba tillsammans för att få ner förbrukningen.

Sveriges och Europas miljömål

Sveriges mål är att effektivisera energianvändningen med 50% och EU:s mål är 32,5% innan år 2030, i jämförelse med 2005. Fastighetsbranschen och byggbranschen förbrukar idag mest energi i Sverige. Därför har vi som arbetar med byggnader och vistas i dom ett stort ansvar för att Sverige och EU ska kunna uppnå sina mål. Utan oss är det inte möjligt.

Inspirera dina medarbetare

Du kan själv dra ett litet strå till stacken genom att inspirera och hjälpa dina medarbetare att reglera den inbyggda värmen, förbereda sig för vintern eller för värmeböljan när man bara vill vrida upp kylan på max. För genom att bara minska med en grad kan vi spara 5% av energiförbrukningen, det var första tipset. Många fler kommer du hitta på den här sajten. Nu kör vi igång!