Tips som spar energi

Dagens energispartips 1

Pendling

I Sverige pendlar vi i snitt 2-3 mil, enkel resa till jobbet varje dag. Om du väljer att åka kollektivt minskar du miljöpåverkan markant. Trafikverket uppskattar att klimatpåverkan halveras om du väljer att åka buss istället för bil, och ännu lägre om du åker tåg eller tunnelbana...

Dagens energispartips 2

Välj rätt plats på kontoret

Om du eller någon annan på kontoret ofta fryser kan ni prova att flytta arbetsstationen till en varmare plats i lokalen eller byta med en kollega som upplever arbetsplatsen som varm.

Dagens energispartips 3

Kontorsutrustning

Vi kan spara på mycket energi genom att stänga av kontorsutrustningen när den inte används. Skrivare, skärmar och andra kontorsapparater som står i viloläge drar ström även om du stänger av datorn...

Dagens energispartips 4

Dörrar och fönster

Se till att dörrar och portar alltid hålls stängda så undviker du att släppa in onödig värme på sommaren och kyla på vintern. Stäng dörrar till förråd och utrymmen som sällan används för att behålla värmen i de rum som används...

Dagens energispartips 5

Belysning

Genom att installera led-lampor och rörelsesensorer, timers eller skymningsrelä kan vi spara mycket energi. Tips! Tänk på att en timer som använder sig av standby-läge förbrukar el, så om anledningen till timern är att spara energi försäkra dig om att den är riktigt strömsnål och om möjligt koppla in fler ljuskällor på samma timer.

Dagens energispartips 6

Ventilation

Ventilation handlar om att tillföra ren och frisk luft samt transportera bort föroreningar och fukt. För att upprätthålla ett behagligt inomhusklimat är det viktigt att du inte själv justerar ventilationsdon och eventuella galler samt kontaktar din hyresvärd om du upptäckt eventuella otätheter i fönster och dörrar...

Dagens energispartips 7

Temperatur

Hur temperaturen uppfattas påverkas av många olika faktorer. Det som någon upplever som varmt kan en annan uppleva som kallt och för att vi ska få ett fungerande inomhusklimat ska många bitar stämma överens...

Dagens energispartips 8

Flygresor

Flygning står för ungefär 4-5% av alla klimatpåverkande utsläpp i världen enligt Naturskyddsföreningen. (co2,vattenångor och kväveoxider). I Sverige utgör flygresor en tiondel av våra utsläpp och nästan 90% av svenskarnas flygresor består av utrikesresor...

Dagens energispartips 9

Kött- och mejeriprodukter

Om du vill minska din miljöpåverkan ska du enligt studier äta mer grönsaker. Kött- och mejeriprodukter är två riktiga miljöbovar då produktionen står för 60% av jordbrukets växthusgaser och utsläpp...

Dagens energispartips 10

Nattvandring

Gör en ”nattvandring” i lokalerna och se vad som är igång, då är det enklare att se var energitjuvarna finns samt se att ventilationen är avstängd och att ingen onödig belysning står igång.

Dagens energispartips 11

Vitvaror

I fikarummet finns också många apparater som slukar energi. Varje extra grad i kylen och frysen ökar energiförbrukningen med ca 5% så se till att kyl och frys är inställda på rätt temperatur, kylen ska vara +5°C och frysen -18°C...

Dagens energispartips 12

Kroppstemperaturen

Om du ofta fryser kan en kavaj eller kofta öka den upplevda temperaturen med ungefär 2 grader och på så sätt justerar du din ”inbyggda termostat”...

Dagens energispartips 13

Apparater

Välj alltid apparater och teknisk utrustning med låg energiförbrukning när det är dags att köpa nytt. Du kan även kontrollera elförbrukningen på enskilda apparater med hjälp av en elmätare som du enkelt kopplar in mellan eluttaget och den apparat du vill mäta...

Dagens energispartips 14

Möblering

Genom att möblera på rätt sätt kan du sänka energiförbrukningen och på köpet får du ett bättre inomhusklimat. Se alltid till att elementen står fria från möbler och gardiner så värmen kan sprida sig enklare i rummet och täck inte över ventilationen så luften kan fördelas ut bättre.

Dagens energispartips 15

Byggnadens värmesystem

När årstider och väder skiftar kan snabba väderomslag inträffa vilket påverkar byggnadens värmesystem. Tänk på att det tar lite tid för systemet att ställa om och att värma upp...

Dagens energispartips 16

Källsortering

I Sverige är det lag på att sortera. Förpackningar, tidningar, farligt avfall och elektronikavfall ska lämnas till ett godkänt inlämningsställe...

Dagens energispartips 17

Vatten

En droppande kran kan verka som en bagatell men slösar bort cirka en liter vatten i timmen eller 9 000 liter vatten per år. Är läckan istället en stråle varmvatten smal som en tändsticka kan kostnaden bli hisnande 500 kronor per dygn...