Energispartips

Apparater

Välj alltid apparater och teknisk utrustning med låg energiförbrukning när det är dags att köpa nytt. Du kan även kontrollera elförbrukningen på enskilda apparater med hjälp av en elmätare som du enkelt kopplar in mellan eluttaget och den apparat du vill mäta. Tänk på att apparater som är igång dessutom alstrar värme.

Anmäl faktafel här