Energispartips

Flygresor

Flygning står för ungefär 4-5% av alla klimatpåverkande utsläpp i världen enligt Naturskyddsföreningen. (co2,vattenångor och kväveoxider). I Sverige utgör flygresor en tiondel av våra utsläpp och nästan 90% av svenskarnas flygresor består av utrikesresor. En flygresa till Thailand för en person ger cirka två ton utsläpp, vilket är lika mycket som en personbil i snitt ger under ett helt år. Ur klimatsynpunkt är tåg alltid ett bättre alternativ då flyget släpper betydligt mer koldioxid än tåget. Men tänk på att höghastighetståg drar massor av el och inte är så miljövänliga om elen är producerad i fossileldade kraftverk. Här är det mycket att hålla reda på.

Anmäl faktafel här