Energispartips

Källsortering

I Sverige är det lag på att sortera. Förpackningar, tidningar, farligt avfall och elektronikavfall ska lämnas till ett godkänt inlämningsställe. Det avfall som inte är farligt och som inte går att återvinna eller återanvända på annat sätt än genom förbränning är restavfall, också kallat hushållsopor. Restavfallet skickas till förbränning för att återvinnas till energi i form av fjärrvärme och elektricitet. Tips! Tänk på att kuvert inte ska sorteras som papper eftersom limmet på kuverten lätt skapar driftstopp hos pappersbruken. Genom att lägga kuvertet i hushållssoporna kan det istället energiåtervinnas.

Anmäl faktafel här