Energispartips

Pendling

I Sverige pendlar vi i snitt 2-3 mil, enkel resa till jobbet varje dag. Om du väljer att åka kollektivt minskar du miljöpåverkan markant. Trafikverket uppskattar att klimatpåverkan halveras om du väljer att åka buss istället för bil, och ännu lägre om du åker tåg eller tunnelbana. För dig som vill vara klimatneutral är det enklast att välja cykeln eller gå.

Anmäl faktafel här