Energispartips

Ventilation

Ventilation handlar om att tillföra ren och frisk luft samt transportera bort föroreningar och fukt. För att upprätthålla ett behagligt inomhusklimat är det viktigt att du inte själv justerar ventilationsdon och eventuella galler samt kontaktar din hyresvärd om du upptäckt eventuella otätheter i fönster och dörrar. Genom att sätta drifttider på ventilationen och bara ha ventilationen igång när vi befinner oss i lokalerna kan vi effektivt sänka energiförbrukningen. Ett annat sätt är också att kontrollera så inga möbler täcker ventilationen med minskad cirkulation som följd.

Anmäl faktafel här