Källsortering

Batterier

Exempel på batterier:

Alla typer av batterier ska lämnas in för återvinning.

Viktigt!

Detta kärl återfinns väldigt sällan i Ladingens sorteringsrum då batterier räknas som verksamhetsavfall vilket du som hyresgäst själv ansvarar för. Finns kärlet i ditt sorteringsrum är det viktigt att du beställer tömning innan kärlet är överfullt. Om kärlet saknas i ditt sorteringsrum ska du lämna avfallet på en återvinningscentral.

Släng ej!

Batteriladdare.

Vad händer med avfallet?

Inlämnade batterier sorteras efter sitt kemiska innehåll. Materialen separeras och återvinns upp till 98 procent. Resterna förbränns och blir energi.

Tänk på:

Gamla batterier kan läcka och vätskan vara frätande, hantera varsamt.

Tips!

Använd om möjligt laddningsbara batterier i så stor utsträckning som möjligt då dessa kan användas om och om igen vilket är mycket bättre för miljön.

Notera att lokala avvikelser kan förekomma

Anmäl faktafel här