Källsortering

Brännbart

Viktigt!

Eftersom det mesta idag är återvinningsbart är det inte mycket som ska slängas i behållaren för brännbart avfall. Detta kärl återfinns väldigt sällan i Ladingens sorteringsrum och när den finns handlar det uteslutande om brännbart grovavfall. Om kärlet saknas i ditt sorteringsrum ska du lämna avfallet på en återvinningscentral. På sidan restavfall hittar du information om hur du hanterar exempelvis tandborsten och andra hygienartiklar samt kuvert och kontorsavfall.

Vad som räknas som brännbart avfall varierar i olika kommuner. Nedan hittar du tips och information om vad som gäller i Sollentuna och Eskilstuna.

Sollentuna

Exempel på brännbart:

Frigolit, slangar och damsugarpåsar. Även lupiner och andra invasiva växter ska sorteras som brännbart.

Släng ej!

Material som går att återvinna.

Vad händer med avfallet?

Brännbart avfall transporteras till avfallsförbränningsanläggning för energiutvinning i form av el och fjärrvärme.

Tänk på:

Tänk efter en gång till om det du har i handen är brännbart eller kan sorteras som annan typ av avfall.

Eskilstuna

Exempel på brännbart:

Dammsugarpåsar, filter, slangar, plastgalgar, CD-fodral, plastkrukor, husgeråd av plast. Även lupiner och andra invasiva växter ska sorteras som brännbart.

Släng ej!

Material som går att återvinna.

Vad händer med avfallet?

Brännbart avfall transporteras till avfallsförbränningsanläggning för energiutvinning i form av el och fjärrvärme.

Tänk på:

Tänk efter en gång till om det du har i handen är brännbart eller kan sorteras som annan typ av avfall.

Notera att lokala avvikelser kan förekomma

Anmäl faktafel här