Källsortering

Gips

Exempel på gips:

Målade och omålade gipsskivor med eller utan tapet. Gipsgjutningar, gipsmodeller och stukaturer av gips.

Viktigt!

Detta kärl återfinns väldigt sällan i Ladingens sorteringsrum då gips räknas som grovavfall. Om kärlet saknas i ditt sorteringsrum ska du lämna avfallet på en återvinningscentral.

Släng ej!

Spackelrester eller gips som sitter ihop med kakelrester.

Vad händer med avfallet?

Återanvänds som gipspulver.

Tänk på:

Avlägsna andra material från gipsskivorna så som reglar, skruv etc.

Notera att lokala avvikelser kan förekomma

Anmäl faktafel här