Källsortering

Glas

Exempel på glas:

Glasflaskor och glasburkar.

Släng ej!

Porslin, dricksglas och fönsterglas då denna typ av avfall inte är återvinningsbart. Fönsterglas lämnas direkt till återvinningsanläggning.

Vad händer med avfallet?

Glaset smälts ner och blir till nya flaskor och burkar. Det är viktigt att separera färgat och ofärgat glas då glas som en gång har färgats inte går att få ofärgat igen.

Tänk på:

Töm förpackningen på sitt innehåll och sortera eventuella lock för sig.

Tips:

Använd handskar vid hantering för att undvika skärskador.

Notera att lokala avvikelser kan förekomma

Anmäl faktafel här