Källsortering

Hårdplast

Vad du kan slänga i kärlet för hårdplast varierar i olika kommuner. Nedan hittar du tips och information om vad som gäller i Sollentuna. I Eskilstuna hanteras hårdplast som brännbart avfall och ska lämnas på en återvinningscentral.

Exempel på hårdplast:

Galgar, blomkrukor, CD-fodral, backar, brickor, dunkar, hinkar, hjälmar, husgeråd, plastmöbler, plastpallar, väl tömda färgburkar och toalettsitsar.

Viktigt!

Detta kärl återfinns väldigt sällan i Ladingens sorteringsrum då hårdplast räknas som grovavfall. Om kärlet saknas i ditt sorteringsrum ska du lämna avfallet på en återvinningscentral. Om materialet du ska slänga är en förpackning av plast kan du läsa vidare under plastförpackning.

Släng ej!

Förpackningar av plast samt PVC-rör.

Vad händer med avfallet?

Hårdplast tvättas och sorteras för att återvinnas till nya plastmaterial.

Tänk på:

Det ska vara ren från övrig kontaminering.

Tips!

Separera övrigt material från hårdplasten.

Notera att lokala avvikelser kan förekomma

Anmäl faktafel här