Källsortering

Isolering

Exempel på isolering:

Isoleringsmaterial så som mineralull, stenull, perlit, glasull, rockwool etc.

Viktigt!

Detta kärl återfinns väldigt sällan i Ladingens sorteringsrum då isolering räknas som grovavfall. Om kärlet saknas i ditt sorteringsrum ska du lämna avfallet på en återvinningscentral.

Släng ej!

Brännbar isolering som t.ex. frigolit eller annan cellplast.

Vad händer med avfallet?

Eftersorteras och deponeras därefter i nedbrytningsceller.

Tänk på:

Använd handskar när du hanterar isoleringsmaterial.

Notera att lokala avvikelser kan förekomma

Anmäl faktafel här