Källsortering

Kemikalier

Exempel på kemikalier:

Färg, olja, alla typer av lösningsmedel som thinner, färgborttagningsmedel och aceton, rengöringsmedel, lim och bekämpningsmedel.

Viktigt!

Eftersom kemikalier räknas som farligt avfall återfinns detta kärl väldigt sällan i Ladingens sorteringsrum. Om kärlet saknas hos dig ska du lämna avfallet på en återvinningscentral.

Släng ej!

Tomma färgburkar/hinkar, dom sorteras som hårdplast i Sollentuna och som brännbart i Eskilstuna.

Vad händer med avfallet?

Kemikalieavfall förbränns i hög temperatur i speciella ugnar, ämnen som inte kan oskadliggöras eller återanvändas lämnas till deponering.

Tänk på:

Se till att behållaren sluter tätt och är tydligt märkt med innehåll eller texten “okänt innehåll” om du är osäker på vad det är.

Tips!

Häll aldrig ut kemikalier i avloppet!

Notera att lokala avvikelser kan förekomma

Anmäl faktafel här