Källsortering

Kompost

Exempel på kompost:

Trädgårdsavfall som jord, löv, gräs, fallfrukt och liknande.

Viktigt!

Detta kärl återfinns väldigt sällan i Ladingens sorteringsrum då kompost räknas som grovavfall. Om kärlet saknas i ditt sorteringsrum ska du lämna avfallet på en återvinningscentral. Om avfallet du ska slänga är matrester kan du istället läsa vidare under organiskt.

Släng ej!

Matrester och tänk på att exempelvis Lupiner och andra invasiva växter ska sorteras som brännbart inte läggas i komposten.

Vad händer med avfallet?

Kompost används för jordförbättring och framställning av ny jord.

Tänk på:

Flisa gärna kvistar och grövre ris och varva lagren i komposten.

Notera att lokala avvikelser kan förekomma

Anmäl faktafel här