Källsortering

Kontorspapper

Exempel på kontorspapper:

Kontorspapper och kopieringspapper

Släng ej!

Skrivblock, tidningar, böcker, reklamblad, kuvert, post it-lappar, wellpapp eller förpackningar av papper eller trä.

Vad händer med avfallet?

Pappersavfall återvinns till ny råvara som levereras till pappersbruk som i sin tur tillverkar nya produkter av papper.

Tänk på:

Avlägsna andra material om möjligt som exempelvis tejp och lim.

Notera att lokala avvikelser kan förekomma

Anmäl faktafel här