Källsortering

Metall

Exempel på metallförpackningar:

Konservburkar, kapsyler, sprayburkar, metallock, metalltuber, aluminiumfolie, aluminiumformar, kaffekapslar av metall.

Släng ej!

Värmeljus, marschallhållare, elprylar av metall, förpackningar som inte är av metall samt metallskrot.

Vad händer med avfallet?

Metall kan återvinnas nästan oändligt många gångar. Materialet kontrolleras, sorteras och bearbetas för att därefter återvinnas till ny metall.

Tänk på:

Släng bara tömda metallförpackningar i behållaren. Sprayburkar som inte är tömda sorteras som farligt avfall. Läsk- och andra dryckesburkar av metall skall alltid pantas i butik. Avlägsna eventuella etiketter och andra material för att underlätta återvinningen.

Tips!

Låt korken på kaviartuben sitta på för att undvika illaluktande dofter. Plastkorken förbränns och ger energi när metallen smälts ner.

Notera att lokala avvikelser kan förekomma

Anmäl faktafel här