Källsortering

Metallskrot

Exempel på metallskrot:

Armeringsjärn, diskbänkar, badkar, plåt, plåtband, takplåt, stålrör, ventilationsrör, kopparrör, plåtreglar, stålbalkar, armaturer utan elektronik, spik, skruv, cyklar, metallstolar, kastruller och övriga metallprodukter som inte är förpackningar.

Viktigt!

Detta kärl återfinns väldigt sällan i Ladingens sorteringsrum då metallskrot räknas som grovavfall. Om kärlet saknas i ditt sorteringsrum ska du lämna avfallet på en återvinningscentral. Om materialet du ska slänga är en förpackning av metall kan du istället läsa vidare under metall.

Släng ej!

Konservbrukar, kaviartuber, aluminiumfolie och andra metallförpackningar. Läskburkar skall alltid pantas i butik.

Vad händer med avfallet?

Metallavfallet transporteras till sorteringsanläggning och återvinns därefter till ny råvara.

Tänk på:

Avlägsna annat material från metallen.

Notera att lokala avvikelser kan förekomma

Anmäl faktafel här