Källsortering

Möbler

Exempel på möbler och mattor:

Madrasser, mattor, dynor, presenningar.

Viktigt!

Detta kärl återfinns väldigt sällan i Ladingens sorteringsrum då möbler och mattor räknas som grovavfall. Om kärlet saknas i ditt sorteringsrum ska du lämna avfallet på en återvinningscentral.

Släng ej!

Övriga textilier som kläder.

Vad händer med avfallet?

Avfallet grovkrossas och används som bränsle i fjärrvärmeverk om det inte går att återanvändas.

Notera att lokala avvikelser kan förekomma

Anmäl faktafel här