Källsortering

Restavfall

Exempel på restavfall:

Pärmar, plastat papper, cd-skivor, pennor, kuvert, dammsugarpåsar, fimpar, städ- och hygienartiklar.

Släng ej!

Material som går att återvinna eller brännbara material som räknas som grovavfall.

Vad händer med avfallet?

Restavfall transporteras till avfallsförbränningsanläggning för energiutvinning i form av el och fjärrvärme.

Tänk på:

Tänk efter en gång till om det du har i handen inte kan sorteras som annan typ av avfall.

Notera att lokala avvikelser kan förekomma

Anmäl faktafel här