Källsortering

Sten och kakel

Exempel på sten och kakel:

Kakel, tegel, porslin, sten och betong.

Viktigt!

Detta kärl återfinns väldigt sällan i Ladingens sorteringsrum då sten och kakel räknas som grovavfall. Om kärlet saknas i ditt sorteringsrum ska du lämna avfallet på en återvinningscentral. I Sollentuna heter containern Sten och Kakel och i Eskilstuna heter containern Betong och Glas.

Släng ej!

Gips, sten och kakel med mycket rester av andra material.

Vad händer med avfallet?

Avfallet återanvänds som fyllnadsmassa.

Tänk på:

Hanteras varsamt med tanke på klämrisk och damm.

Notera att lokala avvikelser kan förekomma

Anmäl faktafel här