Källsortering

Tidningar

Exempel på tidningar:

Dags- och veckotidningar, tidsskrifter, kataloger, reklamblad, broschyrer, skrivblock samt pocketböcker.

Släng ej!

Inbundna böcker, plastat papper, bärkassar i papper, kuvert och post-it lappar.

Vad händer med avfallet?

Det sorteras och återvinns därefter till ny råvara för bland annat nya tidningar och trycksaker men även hygienpapper.

Tänk på:

Avlägsna andra material om möjligt som exempelvis häftstift, plast och lim.

Notera att lokala avvikelser kan förekomma

Anmäl faktafel här