Källsortering

Trä

Exempel på trä:

Trä med eller utan behandlad yta, målat, oljat eller trä från rivning.

Viktigt!

Detta kärl återfinns väldigt sällan i Ladingens sorteringsrum då trä räknas som grovavfall. Om kärlet saknas i ditt sorteringsrum ska du lämna avfallet på en återvinningscentral.

Släng ej!

Impregnerat virke och trä med mycket spik, skruv och beslag.

Vad händer med avfallet?

Går vanligtvis till förbränning.

Tänk på:

Avlägsna andra material från träföremålet såsom reglar, skruv, gångjärn etc.

Notera att lokala avvikelser kan förekomma

Anmäl faktafel här