Källsortering

Wellpapp

Exempel på wellpapp:

Förpackningar och emballage med vågigt mellanskikt av papper.

Viktigt!

Detta kärl återfinns väldigt sällan i Ladingens sorteringsrum då wellpapp räknas som grovavfall. Om kärlet saknas i ditt sorteringsrum ska du lämna avfallet på en återvinningscentral. Om materialet du ska slänga är en förpackning av papp kan du istället läsa vidare under pappersförpackningar.

Släng ej!

Tidningar, broschyrer, kontorspapper, kuvert, mjölk- och juicepaket, tvättmedelskartonger och bärpåsar i papp.

Vad händer med avfallet?

Wellpapp blir råvara för ny wellpapp. Det sparar energi och träd.

Tänk på:

Lämna endast ren wellpapp här och avlägsna gärna eventuell tejp och etiketter då det underlättar återvinningen.

Notera att lokala avvikelser kan förekomma

Anmäl faktafel här